Bộ gậy sắt MIZUNO GOLF IRONS MP-66 FORGED (#4 - PW)

  • Nhãn hiệu: Mizuno
  • Mã sản phẩm: 5KDFS67507-1
  • Trạng thái: Có sẵn
24,800,000₫
Product NameProduct CodeFlex/ShaftMSRPMP-66 FORGED IRON #4 - PW FLEX=R5KDFS67507FLEX=R DYNAMIC GOLD R300           24,800,000MP-66 FORGED IRON #4 - PW FLEX=R5KDFK67507FLEX=R NS PRO 950GH           27,000,000MP-66 FORGED IRON #4 - PW FLEX=SR5KDFK67507FLEX=SR NS...


Product
Name
Product
Code
Flex/ShaftMSRP
MP-66
FORGED IRON
#4 - PW
FLEX=R
5KDFS67507FLEX=R
DYNAMIC GOLD
R300
           24,800,000
MP-66
FORGED IRON
#4 - PW
FLEX=R
5KDFK67507FLEX=R
NS PRO 950GH
           27,000,000
MP-66
FORGED IRON
#4 - PW
FLEX=SR
5KDFK67507FLEX=SR
NS PRO 950GH
           27,000,000
MP-66
FORGED IRON
#4 - PW
FLEX=S
5KDFK67507FLEX=S
NS PRO 950GH
           27,000,000