Bộ gậy sắt MIZUNO GOLF JPX-900 FORGED 2017- GLOBAL SPEC

  • Nhãn hiệu: Mizuno
  • Mã sản phẩm: 5KDFK53706-1
  • Trạng thái: Có sẵn
23,200,000₫
Product NameProduct CodeFlex/ShaftMSRPGLOBAL SPEC JPX-900 FORGED IRON #4 - PW FLEX=R5KDFK53707FLEX=R NS PRO 950GH HT       27,000,000GLOBAL SPEC JPX-900 FORGED IRON #5 - PW FLEX=R5KDFK53706FLEX=R NS PRO 950GH HT       23,200,000 GLOBAL...
Product
Name
Product
Code
Flex/ShaftMSRP
GLOBAL SPEC
JPX-900 FORGED IRON
#4 - PW
FLEX=R
5KDFK53707FLEX=R
NS PRO 950GH HT
       27,000,000
GLOBAL SPEC
JPX-900 FORGED IRON
#5 - PW
FLEX=R
5KDFK53706FLEX=R
NS PRO 950GH HT
       23,200,000

GLOBAL SPEC
JPX-900 FORGED IRON
#4 - PW
FLEX=SR
5KDFK53707FLEX=SR
NS PRO 950GH HT
       27,000,000
GLOBAL SPEC
JPX-900 FORGED IRON
#5 - PW
FLEX=SR
5KDFK53706FLEX=SR
NS PRO 950GH HT
       23,200,000
GLOBAL SPEC
JPX-900 FORGED IRON
#4 - PW
FLEX=S
5KDFK53707FLEX=S
NS PRO 950GH HT
       27,000,000
GLOBAL SPEC
JPX-900 FORGED IRON
#5 - PW
FLEX=S
5KDFK53706FLEX=S
NS PRO 950GH HT
       23,200,000