Bộ gậy sắt MIZUNO GOLF JPX-900 HOT METAL 2017

  • Nhãn hiệu: Mizuno
  • Mã sản phẩm: 5KDFT53807-1
  • Trạng thái: Có sẵn
19,000,000₫
Product NameProduct CodeFlex/ShaftMSRPGLOBAL SPEC JPX-900 HOT METAL IRON (Cr Mo) #4 - PW FLEX=R5KDFT538074.5 (70g R) PROJECT X LZ GRAPHITE (4.5)                         22,000,000GLOBAL SPEC JPX-900 HOT METAL IRON (Cr Mo) #5...
Product
Name
Product
Code
Flex/ShaftMSRP

GLOBAL SPEC
JPX-900 HOT METAL IRON (Cr Mo)
#4 - PW
FLEX=R
5KDFT538074.5 (70g R)
PROJECT X LZ
GRAPHITE (4.5)
                         22,000,000
GLOBAL SPEC
JPX-900 HOT METAL IRON (Cr Mo)
#5 - PW
FLEX=R
5KDFT538064.5 (70g R)
PROJECT X LZ
FLEX=R / GRAPHITE (70g)
                         19,000,000
GLOBAL SPEC
JPX-900 HOT METAL IRON (Cr Mo)
#4 - PW
FLEX=S
5KDFK53807FLEX=R /NS PRO 950GH HT                         22,000,000