Bộ gậy sắt MIZUNO GOLF JPX-900 TOUR FORGED (#5 - PW)

  • Nhãn hiệu: Mizuno
  • Mã sản phẩm: 5KDFS53606-1
  • Trạng thái: Có sẵn
21,000,000₫
Product NameProduct CodeFlex/ShaftMSRPJPX-900 TOUR FORGED IRON #5 - PW FLEX=S5KDFS53606FLEX=S DYNAMIC GOLD AMT S300       21,000,000JPX-900 TOUR FORGED IRON #5 - PW FLEX=R5KDFK53606FLEX=R NS PRO 950GH       23,200,000JPX-900 TOUR FORGED IRON #5...


Product
Name
Product
Code
Flex/ShaftMSRP
JPX-900 TOUR FORGED IRON
#5 - PW
FLEX=S
5KDFS53606FLEX=S
DYNAMIC GOLD AMT
S300
       21,000,000
JPX-900 TOUR FORGED IRON
#5 - PW
FLEX=R
5KDFK53606FLEX=R
NS PRO 950GH
       23,200,000
JPX-900 TOUR FORGED IRON
#5 - PW
FLEX=SR
5KDFK53606FLEX=SR
NS PRO 950GH
       23,200,000