Gậy Driver JPX-900 DRIVER ADJUSTBALE 12.5 (10.5 - 14.5) Ladies

  • Nhãn hiệu: Mizuno
  • Mã sản phẩm: 5KDFR53151
  • Trạng thái: Có sẵn
13,000,000₫
Product NameProduct CodeFlex/ShaftMSRPDriver JPX-900 DRIVER ADJUSTBALE 12.5 (10.5 - 14.5) FLEX=L5KDFR53151L 50g FUJIKURA SIX 415cc       13,000,000Fairway JPX-900 FW L3W ADJUSTBALE 15 (13 - 17) FLEX=L5KDFR53253L 54g FUJIKURA SIX          8,300,000Fairway JPX-900...
Product
Name
Product
Code
Flex/ShaftMSRP

Driver JPX-900 DRIVER ADJUSTBALE
12.5 (10.5 - 14.5)
FLEX=L
5KDFR53151L 50g
FUJIKURA SIX
415cc
       13,000,000
Fairway JPX-900 FW L3W
ADJUSTBALE
15 (13 - 17)
FLEX=L
5KDFR53253L 54g
FUJIKURA SIX
          8,300,000
Fairway JPX-900 FW L5W
ADJUSTBALE
18 (16 - 20)
FLEX=L
5KDFR53255L 54g
FUJIKURA SIX
          8,300,000
Fairway JPX-900 FW L7W
ADJUSTBALE
21 (19 - 23)
FLEX=L
5KDFR53257L 54g
FUJIKURA SIX
          8,300,000
JPX-900 HYBRID L4U
ADJUSTBALE
22 (20 - 24)
FLEX=L
5KDFR53464L 54g
FUJIKURA SIX
          6,700,000
JPX-900 HYBRID L5U
ADJUSTBALE
25 (23 - 27)
FLEX=L
5KDFR53465L 54g
FUJIKURA SIX
          6,700,000