T7 Wedge WHITE SATIN BORON MIZUNO GOLF 2017

  • Nhãn hiệu: Mizuno
  • Mã sản phẩm: 5KDFS68590-1
  • Trạng thái: Có sẵn
3,650,000₫
Product NameProduct CodeFlex/ShaftMSRPT7 Wedge *WHITE SATIN BORON 50-075KDFS68590DYNAMIC GOLD WEDGE FLEX          3,650,000T7 Wedge *WHITE SATIN BORON 52-095KDFS68590DYNAMIC GOLD WEDGE FLEX          3,650,000T7 Wedge *WHITE SATIN BORON 56-105KDFS68590DYNAMIC GOLD WEDGE FLEX          3,650,000T7...
Product
Name
Product
Code
Flex/ShaftMSRP
T7 Wedge *WHITE SATIN BORON
50-07
5KDFS68590DYNAMIC GOLD
WEDGE FLEX
          3,650,000
T7 Wedge *WHITE SATIN BORON
52-09
5KDFS68590DYNAMIC GOLD
WEDGE FLEX
          3,650,000
T7 Wedge *WHITE SATIN BORON
56-10
5KDFS68590DYNAMIC GOLD
WEDGE FLEX
          3,650,000
T7 Wedge *WHITE SATIN BORON
58-12
5KDFS68590DYNAMIC GOLD
WEDGE FLEX
          3,650,000